Od naszych autorów

Public Relations w nowoczesnej firmie

Business work
Author: Victor1558
Source: http://www.flickr.com
Public Relations (w skrócie PR) to od pewnego czasu modne określenie nie tylko w transnarodowych korporacjach, ale także w mniejszych, lokalnych interesach. Zaczerpnięte z języka angielskiego zdanie można interpretować jako budowanie wizerunku, bądź zarządzanie wizerunkiem. Postępowanie z obszaru Public Relations są zróżnicowane jak również kierowane do różnych grup odbiorców. Stale jednak mają identyczny zamysł – utrzymanie, przywrócenie lub udoskonalenie obrazu firmy.

Na czym polega sprawdzenie ryzyka zawodowego w miejscu pracy? Na czym to polega, dlaczego jest potrzebne?

praca
Author: Michael Coghlan
Source: http://www.flickr.com
Przez ryzyko zawodowe rozumieć należy prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanych zagrożeń związanych z konkretną pracą, wywołujących straty oraz ich skutków dla zdrowia albo życia osób zatrudnionych. Przez to więc niezbędna jest regularna ocena ryzyka zawodowego, której celem będzie sprawdzenie, co w konkretnym miejscu pracy i na określonym stanowisku może wywołać negatywne skutki dla zdrowia.

Pages